งาน “ดนตรีในสวน”

ด้วยกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย ที่เป็นศูนย์กลางทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาการด้านต่างๆ มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการ การศึกษา จึงทำให้ผู้คนพากันหลั่งไหลเข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพและการศึกษากันเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากรอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

นอกจากนั้นในสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ยังมีปัญหาสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน การจราจรที่ติดขัด สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ และปัจจัยอื่นๆ ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความเคร่งเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงสุขภาพจิตและสุขภาพทางร่างกายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สวนสาธารณะเป็นแหล่งพักผ่อนที่สำคัญของประชาชนในทุกระดับชั้น ทั้งนี้สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และเยาวชนได้แสดงความสามารถ และทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกัน จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการแสดงดนตรีในสวนขึ้น โดยในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 12 สิงหาคม 2547 ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณสวนสาธารณะและศูนย์เยาวชน ทั้ง 16 แห่งของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งในแต่ละเดือนจะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป
พฤษภาคม พฤกษามาลา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสวนพฤกษา รวมบทเพลงธรรมชาติดอกไม้ ดนตรี กับฤดูร้อนที่สดชื่นไปกับเสียงเพลงไพเราะ
มิถุนายน เพลงรักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ชุ่มฉ่ำไปกับบทเพลงรักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมเพลงรักเกี่ยวกับสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาที่บอกถึงความร่มเย็นความสงบสุขที่อยู่คู่คนไทย
กรกฎาคม บทเพลงรักจากวสันต์ ฉ่ำชื่อไปกับเพลงรักจากวสันต์ ด้วยบทเพลงรักหน้าฝนที่ทำให้ทุกคนเย็นสบายไปกับเสียงเพลง
สิงหาคม บทเพลงเทิดพระเกียรติฯ ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ และบทเพลงที่สื่อถึงความรักของแม่กับลูก

สำหรับในเดือน พฤษภาคม 2547 นี้ ท่านจะได้พบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบ อาทิ คุณภูสมิง หน่อสวรรค์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาส คุณธิดา ดวงดาว คุณเสรีย์ รุ่งสว่าง คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณจินตนา สุขสถิตย์ คุณอุมาพร บัวพึ่ง คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณชรัมภ์ เทพชัย คุณศุภชัย ไพจิตร คุณสุวัจชัย สุทธิมา คุณลดาวัณย์ ประวัติวงศ์ คุณอ้อยใจ วลัยพรรณ คุณอุไรวรรณ ทรงงาม คุณนนทิยา จิวบางป่า คุณวารุณี สุนทรีสวัสดิ์ ฯลฯ

พบกับหลากหลายแนวเพลงของสวนสาธารณะและศูนย์เยาวชนทั้ง 16 แห่ง ดังนี้
1. สวนลุมพินี แนวเพลง คันทรี แจ๊ส คลาสสิค ลูกกรุง
2. สวนสันติชัยปราการ แนวเพลง คันทรี แจ๊ส คลาสสิค ลูกกรุง
3. สวนรมณีนาถ แนวเพลง คลาสสิค ลูกกรุง
4. สวนอุทยานเบญจสิริ แนวเพลง คันทรี แจ๊ส สตริง
5. สวนสันติภาพ แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
6. สวนจตุจักร แนวเพลง คันทรี แจ๊ส คลาสสิค ลูกกรุง
7. สวนวชิรเบญจทัศ แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
8. สวนพระนคร แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
9. สวนหนองจอก แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
10. สวนเสรีไทย แนวเพลง คันทรี แจ๊ส คลาสสิค ลูกกรุง
11. สวนธนบุรีรมย์ แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
12. สวนสาธารณะสี่แยกปทุมวัน แนวเพลง คันทรี แจ๊ส คลาสสิค ลูกกรุง
13. สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ฝั่งพระนคร แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
14. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
15. ศูนย์เยาวชนพระราม 9 แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง
16. ศูนย์เยาวชนพระราม 8 แนวเพลง ลูกทุ่ง สตริง

ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบ หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับเพื่อร่วมกิจกรรม Fresh & FUN Party ใกล้ชิดกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบ ได้ที่ www.musicintheparkbkk.com หรือ โทร. 02-559-3000 และ 02-559-2300

มหกรรมละครพุทธประวัติ “สิทธัตถะ พุทธบารมี”
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2547
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้วัน “วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญสากลของโลก และในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาของโลก คณะกรรมการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา ร่วมกับโครงการอนุรัษ์ภูมิปัญญาไทยและองค์กรทางพุทธศาสนา จัดมหกรรมละครพุทธประวัติ “สิทธัตถะ พุทธบารมี” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ประจำปี 2547 นี้

มหกรรมละครในครั้งนี้ นำแสดงโดยคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ รับบทเป็นพระพุทธมารดา ต่อ – นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล รับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แทนคุณ จิตต์อิสระ รับบทเป็นพระเวสสันดร ศุภชัย ไพจิตร รับบทเป็นสันติดุสิตโพธิสัตว์ วรภัทร วิลาวรณ์ รับบทเป็นเจ้าชายเทวทัต ดารารับเชิญและกิตติมศักดิ์ นำโดย คุณสุวัจชัย สุทธิมา คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณจิตติมา เจือใจ คุณอุไรวรรณ ทรงงาม รศ.พรชัย เทพปัญญา ดร.ระเด่น ทักษณา รศ.พิชญ์ สมพอง ดร.ปฐม สุคนธชาติ คุณอัครพล ทองธาราดล คุณชยพล หอมเกษร คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ คุณภัทราพร ยิ่งสกุล กำกับการแสดงโดยอาจารย์จากกรมศิลปากร

สำหรับการแสดงจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2547 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยนำรายได้จากการจัดงานสมทบกองทุนยา พระวรราชาทินัดดามาตุฯ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย