คณะกรรมการบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ แอล แอนด์ อี เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลในโครงการ Smart GO 2004


by admin
24-05-2004 00:00:00

คณะกรรมการผู้บริหารบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง นำโดยนายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 8 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับนางโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายในโครงการ Smart GO 2004 ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการตลาด-ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทฯ ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ภายหลังจากเตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ในห้องสังเกตการณ์และตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ในโอกาสนี้ด้วย

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter