แอล แอนด์ อี โชว์ศักยภาพความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงานมหกรรมการเงินและ เทคโนโลยีทางการเงิน Money Expo 2004 ครั้งที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ แอล แอนด์ อี ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง นำโดยนายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร (ซ้าย) เข้าร่วมเสวนาแนะนำบริษัทฯ เกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนในการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อนจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เอื้อสงวนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมในการเสวนากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ใหม่ครั้งนี้ด้วย