Evrard Simonneau Transformation du Bois กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันแก่โรงเลื่อยทั่วโลก

ด้วยความรู้ความชำนาญจากการสั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเลื่อยและแปรรูปไม้มากว่า 25 ปี ทีมผู้บริหาร ของบริษัท Evrard Simonneau Transformation du Bois (ESTB) ประเทศฝรั่งเศส จึงสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด ความรู้ความชำนาญของบริษัท ทั้งในด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มศักยภาพทางการ แข่งขัน รวมไปถึงการวางระบบการจัดการด้านเทคนิคกระบวนการแปรรูปไม้และการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยเปิดเป็นบริการ ทางธุรกิจในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและจัดฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึง ระดับเจ้าหน้าที่เลื่อยและผู้ดูแลเครื่องจักร เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเลื่อยที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับการควบคุมคุณภาพใน ระยะยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน การค้าไม้ทั่วโลกมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก โรงเลื่อยจำนวนมากจึงพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นด้วยการใช้ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและลงทุนในด้านการจัดอบรมบุคคลอย่างมาก ESTB ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เสนอ การบริการในฐานะที่ปรึกษาและทีมวิจัยเพื่อช่วยผู้ประกอบการจัดสร้างโรงเลื่อยที่มีประสิทธิภาพพร้อมแข่งขัน นอกจากนี้ ยังดูแลในเรื่องของการปรับตั้งค่าสเป็คของเครื่องและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่โรงเลื่อยแต่ละแห่งต้องการ

บริการที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมของ ESTB นับว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเทคนิคและการตลาด ของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เนื่องจากครอบคลุมทั้งในเรื่องการอบรมบุคลากร การบริหารโรงเลื่อย การควบคุมกระบวนการ ผลิต การเพิ่มผลผลิต และการเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ในการอบแห้ง ฆ่าเชื้อ และจัดเก็บไม้ที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ เป็นต้น

ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูปทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมินั้น โรงเลื่อยสมัยใหม่แข่งขันกันในตลาดนานาชาติ โดย ประสานงานกับโรงเลื่อยขนาดเล็กซึ่งเป็นที่รองรับช่างผีมือและตลาดระดับพื้นถิ่น ESTB มุ่งนำทักษะความชำนาญมาถ่าย ทอดเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ และประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแนวใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทธุรกิจโรงเลื่อย มีศักยภาพแข่งขันสูง

ขณะนี้ บริษัท Evrard Simonneau Transformation du Bois กำลังมองหาหุ้นส่วนทางการค้าในระดับ ภูมิภาคที่จะเป็นฐานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทางอุตสาหกรรมโรงเลื่อย และร่วมกันจัดสร้างโรงเลื่อย ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ESTB ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการสินค้า XILEXPO เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2547 และที่งาน Carrefour International du Bois (งานมหกรรมไม้แปรรูปนานาชาติ) เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Evrard Simonneau Transformation du Bois

มร.โคล๊ด เอ็ฟวราด์ (Claude Evrard) จบปริญญาวิชาชีพด้านเครื่องไม้และเครื่องจักรสำหรับงานไม้ เริ่มต้น การทำงานในบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยประสบการณ์ความมุมานะในการทำงานกว่า 25 ปี โคล๊ด มีความเชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ทั้งผลิตภัณฑ์ไม้้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง และไม้หายาก หลังจากนั้น เขาได้ประกอบธุรกิจโรงเลื่อย Evrard Simonneau Transformation du Bois ขึ้นในเมืองน็องต์ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ มร.ซีเมอโนต์ (Simonneau )ตั้งแต่ปี 2545