เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ เชสเตอร์กริลส์ จัดโปรโมชั่น “กินไก่บาทเดียว”

นายประเสริฐ มนูพิบูลย์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด แถลงข่าวร่วมกับ นายวันชัย จันทร์วัฒรังกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดทำ Cross-Promotion “กินไก่บาทเดียว” โดยการนำใบเสร็จของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 1 ใบบวกเงิน 1 บาท มาแลกไก่ย่างที่ร้านเชสเตอร์กริลส์ 1 ชิ้น เมื่อซื้อเมนูข้าวในราคาปกติ ซึ่งโปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่ 8 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2547