เดลล์ ขยายฐานผลิตภัณฑ์ระบบ 64 บิท รองรับการใช้งานระดับสูงในองค์กรธุรกิจ

กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2547 – เดลล์ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์รุ่น PowerEdge 7250 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 64 บิท ที่มีสมรรถนะและมีขีดความสามารถในการขยายระบบสูง โดยใช้โปรเซสเซอร์ไอทาเนียม 2 ตัว สำหรับรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าระดับองค์กร

ด้วยคุณสมบัติพิเศษทั้งด้านสมรรถนะ ความยืดหยุ่น และระบบบริหารจัดการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่น PowerEdge 7250 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ลูกค้าเปลี่ยนใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้รองรับปริมาณการใช้งานในด้านธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อลูกค้าระดับองค์กร อาทิ ระบบฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นระบบวิศวกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของระบบปิดที่จำหน่ายในตลาด

“เครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่น PowerEdge 7250 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของเดลล์” มร.อามิธ มิธา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มลูกค้าระดับองค์กร บริษัท เดลล์ เอเชีย แปซิฟิก และญี่ปุ่น กล่าวและเสริมว่า “ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบขึ้น โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงและมีขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน โดยลูกค้าย่อมต้องการเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแพล็ทฟอร์มระบบปิดอย่างแน่นอน”