“พินิจ” หนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ


15-06-2004 00:00:00

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุก่อนกำหนด” ระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศงป.) พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการ “เติมให้เต็ม เต็มใจจาก” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้