บราเดอร์โรดโชว์ P-Touch

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม แนะนำ ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฉลากพี-ทัช (P-Touch) หลายรุ่น อาทิ รุ่น PT-65TH, PT-1750, PT-1650, PH-2300, PT-9200DX เครื่องพิมพ์ฉลากของบราเดอร์มีคุณสมบัติ โดดเด่นคือ ฉลากที่มีความทนทานสูง สามารถออกแบบได้ตามที่ต้องการ รูปลักษณ์ของ เครื่องสะดวกในการใช้งาน สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานในสำนักงาน โรงงานอุุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้งานทั่วไป

บราเดอร์ จะมีการจัดแนะนำ P-touch ไปตามอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้โดยล่าสุุดในภาพคือ การจัดกิจกรรม ณ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์