บีทีจี โกลเดอร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Waste Water Management”


21-06-2004 00:00:00

บีทีจี โกลเดอร์ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาในหัวข้อ “Waste Water Management” ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีตัวแทนจากบริษัทอุตสาหกรรมกว่า 30 บริษัทเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้บรรยายผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย (จากซ้าย) คุณอภิชาติ โพธิ์สุ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโค คุณสุทธิพล จินดาผล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทย เลย์ตัน จำกัด ดร.วุฒิ ฉายะบุตร อดีตที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจสอบภายในระบบ ISO 14,000 บริษัททีพีไอมร.เจย์ บาบิน ผู้บริหารบริษัท บีทีจี โกลเดอร์ จำกัด คุณธิติ จันทร์แต่งผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคุณวีระชัย อึ้งเจริญ วิศวกรกระบวนการอาวุโส บริษัท บีทีจี โกลเดอร์ จำกัด