พรูเด็นเชียล ร่วมกับแบงก์พันธมิตร สานฝันศิลปินน้อย โรงเรียนทอสี

บมจ.พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต โดย คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรด้านธุรกิจสถาบันการเงิน ให้การสนับสนุนโครงการประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “เก็บเล็ก…ผสมน้อย” ของนักเรียนโรงเรียนทอสี ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ทำการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัตเหตุสำหรับครอบครัวให้แก่นักเรียนที่ชนะผลการประกวดภาพวาดทุกระดับ รวมมูลค่าทุนประกันกว่า 3,000,000 บาท ณ โรงเรียนทอสี ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการออม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออม โดยสื่อความหมายผ่านการวาดภาพ ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวไทยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ยังนับเป็นโครงการที่ พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ มุ่งรณรงค์สานต่อนโยบายร่วมสร้างสรรค์และคืนกลับสิ่งดีๆ แก่สังคมไทยอีกด้วย