GSM Advance Evolution มอบประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดด้านการศึกษาในโครงการ “Advertising Workshop 2004” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายอาทร เตชะตันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมสนับสนุนโครงการ “Advertising Workshop 2004” เพื่อมอบประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดด้านการศึกษาการทำการตลาด และแผนการโฆษณา GSM Advance Evolution แบบครบวงจร ให้แก่น้องๆ นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่น้องๆ ก่อนที่จะเรียนจบออกไปปฏิบัติงานจริงอีกด้วย