ไมโครซอฟท์ รวมพลเยาวชนคนเก่งด้านไอที จัดกิจกรรม Microsoft IT Youth Challenge Camp 2004

หลังจากประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลแลนจ์ (Microsoft IT Youth Challenge Camp 2004) หรือการแข่งขันทักษะทางด้านไอทีสำหรับเยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศไป เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางไมโครซอฟท์ก็ได้สร้างสรรค์กิจกรรมค่ายไอทีขึ้นเป็นเวลา 3 วัน สำหรับเยาวชนคนเก่งทั้งกว่า 200 คนจาก 62 ทีม ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และฝึกฝนทักษะในการผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนรู้ ภายใต้การอบรมจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยตรง ในกิจกรรม “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”