มิชลินร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย


08-02-2005 00:00:00

มิชลิน โดย น.ส.พงากรณ์ สุขยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแด่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรณ ผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสเข้าร่วมงาน “กำลังพลแข็งแรง กองทัพบกเข็มแข็ง” ณ สนามกีฬากองทัพบก

มิชลินร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการออกบูธให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่จากการใช้ลมยางที่ถูกต้อง และดูแลรักษายางอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพราะมิชลินตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกสำคัญให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ของท่านผู้ใช้รถใช้ถนน