AdventCR TM ระบบวัดเชิงแสงอัตโนมัติแแบบใหม่

บริษัท ActiCM เปิดตัว AdventCR TM ระบบวัดแบบไร้สัมผัสที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีเชิงแสงในแบบอัตโนมัติ ทั้งระบบ ระบบวัดแบบใหม่นี้ใช้ควบคุมและตรวจสอบตัวถังรถยนต์แบบออฟไลน์โดยใช้ความเร็วสูง ด้วยความโดดเด่นของ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัท Renault ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายใหญ่ในฝรั่งเศสได้วางแผนที่จะซื้อระบบ AdventCR TM ดังกล่าวในปีนี้ โดยระบบวัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบต้นแบบที่บริษัท Renault ได้ตรวจอนุมัติ ไปแล้ว ซึ่งระบบต้นแบบดังกล่าวมีเพียงอุปกรณ์ตรวจมองอัจฉริยะ (IVD : Intelligent Vision Device) เพียงตัวเดียว ใน ขณะที่ระบบ AdventCR TM แบบใหม่นี้จะมีอุปกรณ์ตรวจมองอัจฉริยะถึง 4 ตัวเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการควบคุมและ ประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย

ระบบ AdventCR TM เป็นระบบตรวจวัด 3 มิติที่ออกแบบเพื่อใช้ในสายการผลิต ระบบนี้สามารถใช้วัดทั้ง ในส่วนของโครงสร้างและจุดต่างๆ บนพื้นผิวได้รวดเร็วกว่าระบบวัดแบบ CMM ที่ใช้กันในปัจจุบันถึง 10 เท่า ในด้านความ ถูกต้องแม่นยำ ระบบ AdventCR TM มีความถูกต้องถึงระดับ 50 – 300 ไมครอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้และปริมาตรที่ทำ การวัด “ในปัจจุบันนี้ การตรวจวัดตัวถังรถทั้งคันจะกินเวลา 8 – 10 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้ระบบต้นแบบ AdventCR TM ใหม่นี้จะ ใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น” Baptiste Faivre d’Arcier หัวหน้าโครงการ PACA (Photogrammetry Applied to Car Bodies) แห่งบริษัท Renault ผู้ตรวจอนุมัติระบบต้นแบบ AdventCR TM กล่าว ที่เหนือไปกว่านั้นระยะเวลา 2 ชั่วโมงที่ใช้ใน การตรวจสอบตัวถังรถด้วยระบบต้นแบบ AdventCR TM สามารถลดลงเหลือเพียง 30 นาทีได้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ตรวจมอง อัจฉริยะ (IVD) 4 ตัว ซึ่งจะทำให้เวลาที่ใช้สำหรับการคำนวณและการวัดรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ชิ้นส่วนที่ทำการตรวจสอบนั้น นำไปประกอบได้ทันที

ระบบ AdventCR TM เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยซอฟต์แวร์จะรับผิดชอบใน ส่วนของการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประมวลภาพ กระบวนทำแผนที่จากภาพถ่ายและรายงานผลการ วิเคราะห์และสถิติอันทรงประสิทธิภาพ สำหรับฮาร์ดแวร์นั้นจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลและรวบรวมอุปกรณ์ตรวจมองอัจฉริยะ (IVD) ได้มากถึง 8 ตัว ซึ่งอุปกรณ์ตรวจมองอัจฉริยะนี้จะเป็นเซนเซอร์เชิงแสง (optical sensor) ที่มีกล้อง CCD ที่มีความ คมชัดและความละเอียดสูง 2 ตัวและหลอดไฟแบบต่างๆ อีกหลายหลอด อุปกรณ์ตรวจมองอัจฉริยะแต่ละตัวสามารถนำ ไปติดตั้งในช่องสำหรับตรวจวัดหรือติดตั้งไว้บนแขนกล ซึ่งแขนกลนี้จะทำหน้าที่สำหรับนำพากล้องอุปกรณ์ IVD และไม่มี ส่วนเกี่ยวกับความถูกต้องในสายการวัดใดๆ ทั้งสิ้น

ระบบ Advent TM มีให้เลือกหลายเวอร์ชัน มีทั้งระบบ AdventCR TM สำหรับสายการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์ ระบบ AdventSU TM สำหรับผู้รับช่วงต่องานด้านออโตโมบิล ระบบ AdventSP TM สำหรับภาคอากาศยาน และ ระบบ AdventME TM สำหรับงานทางด้านเครื่องจักรกล เวอร์ชันเหล่านี้จะทำการตลาดเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2548-2550

ความเป็นมาเกี่ยวกับบริษัท ActiCM
เทคโนโลยีของบริษัท ActiCM เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี โดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนภูมิจากภาพถ่าย (photogrammetry) และการทำงานเกี่ยวกับภาพดิจิทัล ผลงานการคิดค้น เหล่านี้ ซึ่งได้รับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในด้านการวัด แบบ 3 มิติเชิงอุตสาหกรรม

ActiCM จะนำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการสินค้าดังต่อไปนี้
งาน Industrie Lyon (ประเทศฝรั่งเศส) ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2548
งาน Control เมือง Sinsheim (ประเทศเยอรมนี)ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2548
งาน Intermach กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่11 – 15 พฤษภาคม 2548
งาน CMOI เมืองมาร์เซยย์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2548

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ActiCM
38430 MOIRANS, FRANCE
เว็บไซต์ www.acticm.com
อีเมลล์ a.mendesnazare@acticm.com