การประชุมต่างแดนของSingapore International Foundation ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ประเทศไทย


28-06-2005 00:00:00

กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2548 – The Singapore International Foundation (SIF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเพื่อให้ชาวสิงคโปร์ที่อยู่ทั่วภูมิภาคนี้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงประชากรต่างวัฒนธรรมกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย จะจัดให้มีการประชุม Singapore International Foundation ครั้งที่ 5 ขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยการประชุมในครั้งนี้จะเน้นไปในประเด็นหลักของ “โอกาสและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ามกลางการแปรเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย (Asia in Transformation: Opportunities and Changes)” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเปิดการประชุม ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โฮ เป็ง กี รัฐมนตรีระดับสูง ประจำกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสิงคโปร์

สนับสนุนโดย ธนาคาร United Overseas และแปซิฟิค อินเตอร์เน็ต การประชุม SIF ครั้งนี้ได้รับการแบ่งออกเป็น 2 วัน 2 รูปแบบ โดยในวันแรกจะเป็นวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ ส่วนในวันที่สองจะเป็นกิจกรรมแบบไม่เป็นทางการ หัวข้อเฉพาะในการประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมด้านการดำเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ การกระชับสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยผู้ร่วมประชุมจะได้เพลิดเพลินไปกับอาหารค่ำ ภายหลังการฟังคำบรรยายจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรท่านอื่น เช่น สมาชิกวุฒิสภามีชัย วีระไวทยะ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อประชากรและสังคม ดร.สารสิน วีระพล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มร. รัสเซล มิลเล่อร์ ประธานบริษัท Spirit of Enterprise มร. เจซูดัส เบลล์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Futurelinks International Pte Ltd. และ มร. ไมเคิล เกรย์ ที่ปรึกษาระดับสูงของ Tricor Singapore Pte Ltd. ฯลฯ

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวสิงคโปร์ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแวดวงธุรกิจในเมืองไทย รวมถึงด้านวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต และยังมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ของชาวสิงคโปร์เองให้กับคนในภูมิภาคผ่านเครือข่ายติดต่อระดับนานาชาติเช่นในครั้งนี้ SIF หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเปิดโลกกว้างให้กับชาวสิงคโปร์ ในการสรรสร้างมิตรภาพ และสามารถติดต่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมต่างแดน และผลตอบรับที่ออกมาทำให้ SIF ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ในการสร้างสัมพันธ์ให้กับชาวสิงคโปร์ทั่วโลก

การประชุมต่างแดนของ SIF ที่ผ่านมา ได้ถูกจัดขึ้นที่ ซานฟรานซิสโก ซิดนี่ย์ ลอนดอน และเซี่ยงไฮ้ และสำหรับปีนี้มาจัดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เนื่องจากจำนวนประชากรที่พำนักอยู่ในภูมิภาคนี้ การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การตัดสินใจประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ Singapore International Foundation (SIF)
Singapore International Foundation (SIF) เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างค่านิยม และให้ชาวสิงคโปร์ผู้เป็นสมาชิกประชากรโลกมีความรับผิดชอบ โดยกระตุ้นให้ชาวสิงคโปร์ทั่วโลกมีแนวคิดสากลแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสิงคโปร์อย่างเต็มเปี่ยม มีความรับผิดชอบและกระชับสัมพันธไมตรีกับประชากรทั่วโลก ภารกิจสำคัญจะลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ด้วยโครงการอาสาสมัครและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ของ SIF อาทิ Singapore Volunteers Overseas, Youth Expedition Project, Singapore Executive Expeditions, Friends of Singapore และ Overseas Singaporeans นอกเหนือจากนี้ องค์กร SIF ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศของสิงคโปร์ หรือ The Excellence for Singapore Award จากภารกิจที่ให้ความสนับสนุนด้านการสร้างกระบวนทัศน์สากล สร้างสัมพันธไมตรี และสร้างความแน่นแฟ้นให้แก่เอกลัษณ์ของชาวสิงคโปร์ทั้งหลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร SIF สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.sif.org.sg