แอล พี เอ็น เพลทมิล ผงาด เผยกำไรไตรมาสแรก 56 ล้านบาท

นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด(มหาชน) (LPNPM) ผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วน เปิดเผยแผนของบริษัทฯว่า ในระยะเวลา 5 ปีบริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเหล็กรีดร้อน โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดคุณภาพสูง ซึ่งบริษัทฯมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต ให้เพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ตันต่อปีภายในปี 2550 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิต อยู่ที่ประมาณ 132,000 ตันต่อปี หรือ คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ขณะที่โรงงานมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 400,000 ตันต่อปี

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า “หลังจากที่บริษัทดำเนินการขยายกำลังการผลิตแล้ว เชื่อมั่นว่าสินค้าของบริษัทฯจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมต่อเรือ รวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้เหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง และเหล็กเกรดพิเศษปรับตัวเพิ่มขึ้น“

นอกจากนั้นบริษัทฯจะเพิ่มยอดการส่งออกให้อยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันยอดการส่งออกอยู่ที่ 1,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 0.25% ของกำลังการผลิต โดยบริษัทจะเน้นขยายตลาดการส่งออกในประเทศแถบเอเชีย และจะเปิดตลาดเหล็กคุณภาพดีในประเทศญี่ปุ่นและจีน ขณะที่ตลาดส่งออกหลักในปัจจุบันอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2548 ของบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,598 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ56.80 ล้านบาท จะเห็นได้ชัดว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2547 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,831 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิจำนวน 78 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดด อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูฯที่กำหนดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาให้ออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายใน 2-3 เดือน หลังจากที่บริษัทยื่นเรื่องขอออกจากแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในเดือนกรกฎาคม

“จากนโยบายและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแอลพีเอ็น เพลทมิล เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดคุณภาพสูง เช่น เกรด SS400 A572 และเกรดพิเศษอื่นๆ รวมทั้งเหล็กรีดร้อนหน้ากว้าง 6-10 ฟุตได้ ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กคุณภาพสูงในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆต้องนำเข้าจากต่างประเทศ” นายพิพัฒน์กล่าว

อนึ่ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นและม้วน ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเต็มที่อยู่ที่ 400,000 ตันต่อปี ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดคุณภาพสูงชนิดต่างๆ เช่น SS400 เป็นต้น และเน้นเจาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนหน้ากว้าง ขนาด 6 -10 ฟุต ซึ่งเป็นขนาดความกว้างที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้