ยูเนี่ยนมอลล์จัดงานขอบคุณลูกค้า

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด นำโดยนางสาว จิรภัทร ศิริจิตร กรรมการผู้จัดการ (กลาง) จัดงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการคุณ พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการศูนย์สรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ โดยมีนางนงนุช เทียนไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกและนครหลวงใต้ (ขวาสุด) นายบุญเลิศ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์สินเชื่ออุตสาหกรรม (ที่สองจากขวา) นางยุพา ชนะอุดมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์สินเชื่ออุตสาหกรรม (ที่สองจากซ้าย) และ นางสาววัลยา เทียนไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้บริหารงานธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์สินเชื่ออุตสากรรม (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดี