จี สตีล รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ – 4 ตุลาคม 2548 – ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโลหกรรมผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนรายใหญ่ที่สุดของไทย รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประเภทสถานประกอบการโลหกรรม ในด้านการบิหารจัดการเทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยและชีวอนามัย การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนจากนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ของกรม