สัมมนา “การใช้แอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิด”

ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานชมรมรักกันเตือนกัน มูลนิธิธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “การใช้แอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิด” ที่ทางชมรมฯ ร่วมกับแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย 12 แห่ง จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์เพื่อนวัยเดียวกันเตือนกันให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ โดยมีนางวิมลวรรณ อุดมพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น