บางจากฯ ประกาศ ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด 40 สต.

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันในตลาดมีการปรับตัวลง บริษัท บางจากฯ จึงประกาศ ลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 17.00 น.

นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ จะลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลงอีก 20 สตางค์ต่อลิตร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เวลา 05:00 น. ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2549 เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ราคาน้ำมันแก็สโซฮอล์ 91 ของบางจากฯในวันพรุ่งนี้ จะมีราคา 23.24 บาทต่อลิตร