กรุงเทพมหานคร แถลงทิศทางใหม่กรุงเทพฯ “กรุงเทพฯชีวิตดีๆ … ที่ลงตัว”

นายอภิรักษ์ เกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “กรุงเทพฯชีวิตดีๆ … ที่ลงตัว” (Bangkok…City of Life) และแถลงถึงการกำหนดทิศทางใหม่ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านวัฒนธรรม และมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์รูปลายประจำยามคล้ายดอกไม้ 4 กลีบ 4 สี ณ สยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้