CDG & G-ABLE มอบเครื่องใช้ผู้พิการหญิง สถานสงเคราะห์คนพิการการุณเวศย์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยให้บริการด้วยคุณภาพ และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล A Premier IT Serviecs Provider ได้นำเสื้อผ้าผู้หญิง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำดื่ม เงินสด และ อื่นๆ ไปมอบให้กับ คุณเจษฎา แสนอุดมโชค (ที่ 3 : จากขวา) ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยคุณนนท์ ศรีดี (ที่ 3 : จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมด้วย คุณธนพัฒน์ ชยุติรัตน์ (ที่ 4 : จากขวา) กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้แทนมอบ เพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับผู้พิการหญิง สถานสงเคราะห์คนพิการการุณเวศย์ บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อไป ทำพิธีมอบ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย