อิมเมอร์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 3 ล้านบาท ร่วมสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน

คุณกาญจนาภา กี่หมัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคุณศรัณย์ มาตุเรศ กรรมการบริษัท อิมเมอร์ กรุ๊ป และคุณโกศล ศรีประสาท หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน ทุ่มงบกว่า 3 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว หลังจากที่เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิซัดถล่มอาคารดังกล่าวพังเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการได้