ทีโอที มอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 1,000 เครื่อง ให้กับกองกำลังสันติสุข จ.ปัตตานี

นายสมควร บรูมินเหนทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าพบ พลเอกสนธิ บุญยะรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช) เพื่อมอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM-FM จำนวน 1,000 เครื่อง ให้กับกองกำลังสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

นายสมควร บรูมินเหนทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีโอที จึงได้มอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM-FM จำนวน 1,000 เครื่อง ให้กับกองกำลังสันติสุข เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางราชการ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายข่าวจากทางราชการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ตามแผนรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รับฟังข่าวสารที่เป็นจริงจากทางราชการได้อย่างถูกต้อง

การส่งมอบ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM-FM ในครั้งนี้ ผู้บริหาร ทีโอที และพนักงานทุกคน มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนมาตรการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน