การแสดงคอนเสิร์ต The 8th TPO Concert

หน่วยงาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
College of Music, Mahidol University
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
Thailand Philharmonic Orchestra (TPO)

Website www.music.mahidol.ac.th
www.thailandphil.com

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16.00 น.

สถานที่ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคาบัตร 200 บาท / 50 บาท (สำหรับนักเรียน-นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

จำหน่ายบัตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หนึ่ง. 0-2800-2525-30 ต่อ 154 / 155
สอง.

ผู้อำนวยเพลง Mr. Gudni A. Emilsson

ผู้บรรเลงเดี่ยว Mr. Boris Brovtsyn, Violin

ขอเชิญผู้สนใจดนตรีคลาสสิกชมคอนเสิร์ต ครั้งที่ 8 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก ซึ่งในครั้งนี้เราได้คัดสรรบทเพลงคุณภาพ ได้แก่ La valse ของ Maurice Ravel ที่มีกลิ่นอายของยุคอิมเพรสชั่นนิสติค รวมทั้งการเดี่ยวไวโอลินโดยศิลปินจากรัสเซีย Mr. Boris Brovtsyn ในบทเพลง Scottish Fantasy, op.46 ของ Max Bruch นอกจากนี้ได้นำเพลง Festival Overture op.96 มาบรรเลงเอาใจแฟนเพลงผู้ชื่นชอบศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่ 20 อย่าง Dmitri Shostakovick อีกด้วย