ทีโอที ชนะเลิศนิทรรศการและร้านงานกาชาด ประเภท พระมหากรุณาธิคุณ ด้านการศึกษา

นายสมควร บรูมินเหนทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เผย ร้านทีโอที ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานกาชาด ประเภท พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิด “การศึกษาก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง” เพื่อสื่อถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจที่ ทีโอที ได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการและออกร้าน งานกาชาด ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2550 โดย ทีโอที ได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดมาเป็นประจำทุกปี แนวคิดการออกแบบร้าน ทีโอที ในปีนี้ คือ “การศึกษาก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง” ที่ได้แรงบัลดาลใจจากการที่ ทีโอที ได้รับรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนับแต่แรกเริ่มโครงการในปี 2538 โดยได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำโครงข่ายสื่อสารหลักเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของบริษัทเป็นเครือข่ายสื่อสัญญาณออกอากาศการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนปลายทางรวมถึงในพื้นที่ห่างไกลกว่า 12,000 โรงเรียนทั่วประเทศ การสนับสนุนการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม และการนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการเรียนในระบบ e – Learning ผ่าน www.dlfeschool.in.th ทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำให้เยาวชนไทยทั่วทั้งแผนดินได้โอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต ทีโอที จึงได้น้อมนำพระราชกรณีกิจด้านการศึกษามาเทิดพระเกียรติในร้านทีโอทีในงานกาชาดปีนี้

โดยร้านทีโอที ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 3.29 บริเวณ สนามเสือป่า มีพื้นที่กว่า 375 ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาส “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”

ส่วนที่ 2 นิทรรศการ “โรงเรียนของในหลวง” ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง ทีโอที ได้รวบรวมจากการได้เข้าร่วมรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยนำโครงข่ายสื่อสารหลักและโครงข่ายอินเทอร์เนตของทีโอที เป็นเครือข่ายสื่อสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 11 ปี นิทรรศการ “โรงเรียนของในหลวง” แบ่งพื้นที่ดังนี้ สนามหน้าโรงเรียนของในหลวง,ห้องเรียนของหนู , บ้านของหนู , โรงเรียนของในหลวง , ด้วยน้ำพระทัยในหลวงสู่การศึกษาทั่วไทย , นักเรียนของในหลวง และนิทรรศการเทคโนโลยีก้าวไกลการศึกษาทั่วไทยโดย ทีโอที

ส่วนที่ 3 เป็นนิทรรศการบริการและผลิตภัณฑ์ของทีโอที ที่เป็นผู้สร้างโครงข่ายสื่อสารหลัก
(Network Infrastructure) ให้กับประชาชน ภายในจึงเน้นการนำเสนอด้านการบริการ อาทิ การให้บริการสอบถามข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111,บริการ Game Online Tales Runner,ถ่ายรูปลงบัตรโทรศัพท์ PIN Phone 108 และ TOT Card ,TOT-hi speed internet ฯลฯ

ส่วนสุดท้ายเป็น โซนกิจกรรม เวทีกลางแจ้ง โดยเป็นการแสดงจากเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง และพริตตี้ ที่มาร่วมจำหน่ายบัตรเล่นเกมส์ จับสลากในราคาใบละ 20 บาท อาทิ เกมปาลูกโป่ง , ขดลวดไฟฟ้า ส่วนรางวัลได้แก่ ทองคำ ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวีซีดี กระบอกน้ำ ปากกา ฯลฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายสลาก จะนำขึ้นทูลเกล้า ถวายฯ บำรุงสภากาชาดไทย นอกจากนี้ภายในงานทีโอที ยังติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้บริการเป็นพิเศษอัตราโทรทางไกลทั่วประเทศ 1 บาทต่อนาที และรายการ “โทรฟรี ! นาทีทอง” อีกด้วย

นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้คือ ทีโอที จะนำโมเดลโทรศัพท์จำลองเครื่องแรกของโลก,โทรศัพท์โบราณตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2450 อายุร้อยกว่าปี และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรงงานของในหลวง มาให้ชม พร้อมกับนิทรรศการวิวัฒนาการระบบโทรศัพท์ในเมืองไทย ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โทรศัพท์แบบกดปุ่ม โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ในงานยังได้ชมเทคโนโลยีการศึกษาผ่านดาวเทียม ซึ่งจะเห็นถึงบรรยากาศของอวกาศและ Presentation แบบ Multimedia แสดงแผนผังการทำงานของระบบ ดาวเทียมของ TOT”