แปซิฟิกไพพ์ มอบรางวัล Pacific Pipe Awards 2007

นายรัฐพล มีธนาถาวร (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสมชัย เลขะพจน์พานิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (ขวา) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบงานสถาปัตยกรรมในโครงการ “Pacific Pipe Awards 2007”ภายใต้หัวข้อ Modern Art Center in Bangkok ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายอเนกพงศ์ กุศลคุ้ม นายวัฒนศิลป์ วัฒนเกียรติผล น.ส.อรรัมภา จริงรักวงษ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง