FCI INTER. ประกาศรุกตลาดก่อสร้างโรงงานชี้จุดยืน ONE STOP SERVICE รับยอดโต 20 %

นายพนม พิมพ์แสง กรรมการผู้จัดการ FCI INTERNATIONAL LTD. ผู้ดำเนินธุรกิจรับสร้างโรงงานภายใต้สโลแกน..ให้เราสร้าง…คุณวางใจได้…เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการก่อสร้างมากว่า 20 ปี จึงก่อตั้ง FCI ขึ้นเพื่อให้บริการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูปในปี 2002 โดยเน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก การก่อสร้างที่รวดเร็วตรงตามแผนงานและสามารถใช้โรงงานภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จทันที เป็นผลให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ กลับมาใช้บริการสร้างโรงงานเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้บริการ จนในปี 2006 FCI มีผลประกอบการ 480 ล้านบาท สำหรับใน ปี2007 FCI ขอขอบคุณลูกค้าและแสดงความจริงใจในการทำงาน ด้วยการจัดให้ปี 2007 เป็นปีแห่งการก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริง หรือ FCI INTERNATIONAL LTD. 2007 The Year of Being Excellent โดยความสำเร็จนี้คือความสำเร็จของ 2 ฝ่าย ระหว่าง FCI และลูกค้า โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการรับสร้างโรงงานที่ดีเยี่ยม จากทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากด้วยประสบการณ์ พร้อมแบบของโรงงานให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท รวมถึงความต้องการในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต และการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ FCI คาดว่าจะมียอดรายได้รวมในปี 2007 ประมาณ 580 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2006 ประมาณ 20%

สำหรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2007 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องานก่อสร้าง กรรมการผู้จัดการ FCI กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ยังมีธุรกิจที่มีศักยภาพที่ต้องการก่อสร้างโรงงาน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมมีอัตราที่ต่ำ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่ต้องการขยายกำลังการผลิตรวมถึงความต้องการสร้างประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงคาดว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะไม่มีผลกระทบต่อประมาณการรายได้ของ FCI อย่างแน่นอน

กรรมการผู้จัดการ FCI กล่าวถึงจุดเด่นของบริษัทที่เป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ว่า การให้บริการแบบ One Stop Service หมายถึงมาที่เดียวได้รับการบริการที่ครบถ้วนซึ่งหมายถึง ความง่าย สะดวก รวดเร็วเป็นการให้บริการที่จะอำนายความสะดวกต่อลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำในการเลือกซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโรงงานและที่ดินนั้นมีสาธารณูปโภคที่รองรับความเป็นแหล่งอุตสาหกรรมได้ การวางแผนการใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างเหมาะสม การถมดินเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโรงงาน โดยเน้นความประหยัดและมีประสิทธิภาพ แบบสำเร็จรูปของโรงงานซึ่งมีให้เลือกมากมายและสามารถปรับแบบให้เข้ากับขนาดและรูปทรงของที่ดินได้ทันที โดยแบบที่ปรับแล้วจะยังมีความทันสมัยและสวยงาม มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการทั้งภายในและภายนอก การแนะนำการขออนุญาตเพื่อการประกอบการที่ถูกต้อง โดยมั่นใจว่างบประมาณที่กำหนดไว้จะไม่บานปลาย ได้งานครบถ้วนและระยะเวลาก่อสร้างตรงตามแผนที่กำหนด ๆไว้ตั้งแต่เริ่มต้น การบริการแบบ One Stop Service ของ FCI ซึ่งถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จึงไม่ส่งผลต่อราคาค่าก่อสร้างโดยรวม ซึ่งลูกค้าสามารถทำการเปรียบเทียบราคาได้ก่อนการตัดสินใจ

สำหรับแนวทางในการทำตลาดของ FCI กรรมการผู้จัดการ FCI กล่าวว่า ที่ผ่านมา FCI ไม่ได้ทำการตลาดอย่างจริงจัง เนื่องจาก FCI อยู่ในระยะแรกเริ่มดำเนินการ ซึ่งจะต้องสร้างความแข็งแกร่งในทุกด้านให้กับทีมงานเพื่อรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง ทีมงานปัจจุบันซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนบริหารจัดการ ซึ่งจะรวมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานไว้จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ในขณะที่ส่วนที่ 2 คือส่วนการควบคุมและงานก่อสร้างจะมีทีมงานประมาณ 500 คน ( โดยสามารถเพิ่มจำนวนได้ตามความต้องการของการก่อสร้างโรงงานแต่ละโครงการ) ทั้ง 2 ส่วนประสานงานกันด้วยดี FCI จึงมั่นใจที่จะขยายตลาดอย่างจริงจัง โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ซึ่งมีกิจกรรมทั้งด้านประชาสัมพันธ์ โฆษณาและโรดโชว์เพื่อเสริมความแกร่ง ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด ์คอนซัลแทนส์ จำกัด หรือ INAC ซึ่งมีผลงานเด่น ๆ ด้านการเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์มากกว่า 10 ปี ให้เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์โดยใช้งบประมาณปี 2007 ประมาณ 2 % ของประมาณการรายได้

FCI INTERNATIONAL LTD. ( บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรับสร้างโรงงาน ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีนายพนม พิมพ์แสง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 840/7 ถนนวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า FCI จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูป ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมมุ่งเน้นประโยชน์ต่อลูกค้า พนักงานและพันธมิตร สภาพเวดล้อมและสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้การบริการสร้างโรงงานสำเร็จรูปแบบ One Stop Service ของ FCI ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยตลอดและมีการเรียกใช้บริการเพิ่มเติมจากลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ FCI INTERNATIONAL มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง และในปี 2006 บริษัทมีผลประกอบการประมาณ 480 ล้านบาทโดยคาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นประมาณ 20 % หรือ 580 ล้านบาทในปี 2007 สนใจรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.fciinternational.com