สถาบันสอนออกแบบนานาชาติราฟเฟิลส์ รับรางวัล The Best Design Schools

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จประธานรางวัล The Best Design Schools – Outstanding Achievement in the Advancement of Arts& Design แก่สถาบันสอนออกแบบนานาชาติราฟเฟิลส์ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ซึ่งจัดโดยนิตยสารการศึกษานานาชาติ และสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมานี้