HP 900 เพื่ออิสระในการพิมพ์ด้วยต้นทุนสุดประหยัด

เอชพีแนะนำ HP 900 เสนอทางเลือกเพื่อการพิมพ์อย่างอิสระ พร้อมมอบความเชื่อมั่นด้วยระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ทคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์งานเอกสารเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า home office small office และกลุ่มนักศึกษา HP 900 มอบความคุ้มค่าและประหยัดสูงสุด ด้วยปริมาณการพิมพ์ต่อหมึกพิมพ์หนึ่งตลับสูงสุด โดยพิมพ์ดำสีเดียวได้จำนวนสูงสุดถึง 450 แผ่นต่อตลับ (ในราคาหมึกเพียง 268 บาท) และพิมพ์สีได้จำนวนสูงสุดถึง 400 แผ่นต่อตลับ (ในราคาหมึกเพียง 348 บาท) ทำให้สามารถประหยัดได้สุงสุดถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์อื่นๆ

เครื่องพิมพ์ซิงเกิลฟังก์ชั่น HP 900 จัดจำหน่ายในราคา 3,488 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HP Contact Center โทรศัพท์ 0-2353-9000 ต่อ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับเอชพี

เอชพีเป็นผู้นำในการใหับริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และโซลูชั่นครบวงจรแก่ผู้บริโภค องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานทั่วโลกโดยครอบคลุมการให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้งานภายในบ้านและสำนักงานธุรกิจตลอดจนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภาพและการพิมพ์ สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปีงบประมาณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 เอชพีมีรายได้รวมทั้งสิ้น 94.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอชพี ได้ที่ http://www.hp.com