การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D TUNNEL

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทูพลัส กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยโปรแกรม PLAXIS 3D TUNNEL ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถโมเดลชั้นดิน เสาเข็ม และโครงสร้างอุโมงค์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ Consolidation, Jointed rock รวมถึงแสดงผลการเคลื่อนตัวและหน่วยแรงทุกตำแหน่งในชั้นดิน โดยมี Mr. William Cheang และ Dr. Lee Siew Wei เป็นผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม Plaxis จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ตลอดทั้งงานได้รับความสนใจจากวิศวกรมืออาชีพเป็นอย่างมาก