CDG มอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน ครบรอบ 20 ปี กรุงเทพธุรกิจ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการด้วยคุณภาพระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี ด้วยการบริจาคหลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจจะนำไปถวายวัด และบริจาคให้โรงเรียนต่อไป

รวมทั้งพร้อมใจแต่งกายสีเขียวตามประกาศรณรงค์ของกรุงเทพธุรกิจ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และรับกล้าไม้แทนคำขอบคุณ ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์