บราเดอร์มอบเครื่องพรินเตอร์และคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณพงศ์นรินทร์ ตันตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณภูริต สิทธิสกุลเดช ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มอบเครื่องพริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านอ่างศิลา และโรงเรียนภูห่านศึกษา รวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท โดยมีคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ประธานหอการค้าประจำจังหวัดขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมเป็นสักขีพยาน โดยโครงการสานฝันปันรัก จากพี่ถึงน้องในครั้งนี้ เป็นโครงการที่บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์และพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเริ่มดำเนินการในจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง