ผลิตก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) จากน้ำเสีย

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) หรือ CPI ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย นำโครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) มาใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ( Biogas ) ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมเรื่องกลิ่นรบกวนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้ในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า อีกทั้งน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรได้ ทำให้ลดพื้นที่ในการบำบัดน้ำเสีย และงบประมาณลงไปเป็นจำนวนมาก