เสถียรธรรม จัดพิธีเปิดประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน”

เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา (12 มกราคม 2551) ที่เสถียรธรรมสถานจัดพิธีเปิดประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมทั้งแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด และคุณจอย ริลณี ศรีเพ็ญ ร่วมงาน ภายในงานยังจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ไว้มากมาย ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตร หลาน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานกล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติได้จัดทำโครงการ “เราคือ..อนุสาวรีย์มีชีวิต” โดยเชิญชวนให้ประชาชนได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เสมือนอนุสาวรีย์มีชีวิตที่ระลึกถึงพระองค์โดยยึดหลักคำสอนของพระองค์อยู่ในวิถีชีวิตของเรา

โครงการนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ รวมพลังกตัญญู สร้างประติมากรรม อนุสาวรีย์มีชีวิต ในวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมือทำประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน” ด้วยการปั้นดินเป็นสัญลักษณ์ในการรวมพลังความดี รวมทั้งกิจกรรมทำความดีและการบูรณาการสื่อ ซึ่งตอนนี้ประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน” ได้ถูกนำมาหล่อด้วยแผ่นทองแดงที่จารึกชื่อพร้อมความดีที่ทำจากคนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศพร้อมปิดทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในโอกาสวันเด็กปีนี้ ทางเสถียรธรรมสถานจึงจัดพิธีเปิดประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน” อย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และสำหรับผู้ที่สนใจประติมากรรม “พระอาทิตย์ที่ติดดิน” สามารถเข้ามาชมประติมากรรมดังกล่าวได้ทุกวันที่เสถียรธรรมสถาน