เอ็นฟอร์ซ สนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมงาน ‘WUNCA’ ครั้งที่ 18


by admin
22-01-2008 00:00:00

เมื่อเร็วๆ นี้ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ให้นายนักรบ เนียมนามธรรม (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอพี จำกัด เพื่อขอบคุณที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 18” (WUNCA 18th) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) นำเสนอผลงานและผลการวิจัย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกลุ่มสมาชิกมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย,ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการบริหารจัดการห้องสมุด เป็นต้น รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter