ร่วมป้องกันภาวะโลกร้อน คืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้

บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมพลัง สีเขียว คืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ภายใต้แคมเปญ “The Green Power” นำทีมโดยเหล่าผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินโครงการตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการการฟื้นฟูป่าและปรับสภาพระบบนิเวศน์ ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับ บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือยูไนเต็ด บิสซิเนส มีเดีย (ยูบีเอ็ม) บริษัทชั้นนำของโลก ด้านสื่อทางธุรกิจสู่ธุรกิจและข้อมูลทางการตลาด ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุม ที่เชื่อต่อธุรกิจระดับโลก ซีเอ็มพี เป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดทางภาคอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำพาบริษัทของคนไทยสู่ตลาดโลกผ่านสื่อธุรกิจของทางบริษัทฯ กว่า 400 สื่อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานแสดงสินค้าและ นิตยสารต่างๆ ในประเทศ ซีเอ็มพี จัดแสดงสินค้า การประชุม และงานแสดงย่อย กว่า 20 งานต่อปีในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดงานแสดงภาคเอกชนที่เติบโตเร็วสุดในประเทศ