“ทีม สามพรานรวมใจ จากโรงเรียนสามพรานวิทยา” ชนะเลิศ โครงการค่ายเยาวชนทรู “สกัดภัยโลกร้อน”

แกนนำเยาวชน ทีม สามพรานรวมใจ จากโรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม โดย นางสาวรังสินี ไชยกลาง นางสาวลักษมี ทองแท้ และนางสาวรัชฎาภรณ์ สุนทร คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้จากโครงการปลูกปัญญา ในโครงการค่ายเยาวชนทรู “สกัดภัยโลกร้อน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์ และการสื่อสารการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ และดร.พิชัย สนแจ้ง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมอบรางวัล ณ โรงแรมเรดิสัน เมื่อเร็วๆนี้ โครงการนี้ เปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในสถาบันการศึกษาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมกันคิดหาวิธีช่วยบรรเทาและลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียนและชุมชน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 โรงเรียน

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ มีดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน ลดค่าไฟ ขจัดภัยโลกร้อน จาก โรงเรียนพนัสวิทยาคาร จ.ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงาน เทพศิรินทร์ นนท์ รวมพลังลดโลกร้อน จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี