ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าวฯ มอบรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2550

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (นั่งที่ 2 จากขวา) รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (นั่งที่ 2 จากซ้าย) อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้แทนมอบรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2550 ให้กับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด หนังสือพิมพ์ฝึกหัด ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำเสนอข่าวแก่นักศึกษาสาขาวารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้