ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร พัฒน์กล ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “10th Infofish World Tuna Trade Conference & Exhibition”


05-06-2008 00:00:00

คุณถิติ พงษ์พัว ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “10th Infofish World Tuna Trade Conference & Exhibition” ซึ่งจัดขึ้นที่ Centara Grand and Bangkok Convenience Centre, Central World โดยบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่แสดงสายการผลิตปลาทูน่ากระป๋องครบวงจรไปจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย