เอปสันเชียร์คนไทยร่วม "เอปสัน คัลเลอร์ อิมเมจิง คอนเทสต์ 2008"


by admin
22-07-2008 00:00:00

เอปสันผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับโลกจัด “Epson Color Imaging Contest 2008” เปิดเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และช่างภาพมืออาชีพประชันผลงานภาพถ่ายและภาพกราฟฟิกระดับโลก ชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เอปสันรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคบินฟรีไปรับรางวัลถึงประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ประกาศผลรางวัลเดือนพฤศจิกายน 2551

มร.นาโอยูกิ ซาเอกิ ประธานบริษัท บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครือ ร่วมสนันสนุนการประกวด “เอปสัน คัลเลอร์ อิมเมจิง คอนเทสต์ 2008” งานประกวดภาพถ่ายและภาพกราฟฟิกระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย แปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน จีน มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 6

“การประกวดคัลเลอร์ อิมเมจิง คอนเทสต์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาพถ่ายซึ่งมีความสำคัญต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเอปสันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอิมเมจิง ด้วยผลิตภัณฑ์พรินเตอร์ หมึก และกระดาษหลากหลายรุ่น ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของช่างภาพ ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ช่างภาพมืออาชีพและผู้รักการถ่ายภาพที่คำนึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก” มร. ซาเอกิ กล่าว

การประกวด "เอปสัน คัลเลอร์ อิมเมจิง คอนเทสต์ 2008” แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก โดยประเภทภาพถ่าย เน้นการถ่ายทอดศิลปะการถ่ายภาพสุดประทับใจผ่านกระบวนการดิจิตอล ส่วนประเภทกราฟฟิก ได้แก่ การออกแบบด้วยระบบดิจิตอล คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ลีโธกราฟ ภาพวาด และไทโพกราฟ ที่แสดงอารมณ์โดยใช้รูปแบบกราฟฟิกผ่านกระบวนทางดิจิตอล โดยผลงานทั้งหมดจะได้รับการตัดสินโดยช่างภาพชื่อดังที่ประเทศญี่ปุ่น

ในปีนี้รางวัลมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับโลก รางวัลสำหรับผลงานประเภทภาพถ่าย รางวัลสำหรับผลงานประเภทกราฟฟิก รางวัลระดับภูมิภาค และรางวัลไทย อิมเพรสชั่น อวอร์ด โดยผู้ชนะเลิศระดับโลกจะได้รับเงินรางวัล 2 ล้านเยน (ประมาณ 634,000 บาท) และผลิตภัณฑ์เอปสัน รางวัลรองชนะเลิศระดับโลกจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านเยน (ประมาณ 317,000 บาท) และผลิตภัณฑ์เอปสัน รางวัลจัดส์ อวอร์ด (Judges Award) จะได้รับเงินรางวัล 300,000 เยน (ประมาณ 95,220 บาท)

รางวัลสำหรับผลงานประเภทภาพถ่ายและกราฟฟิก โดยแต่ละประเภทแบ่งเป็น รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 500,000 เยน (ประมาณ 158,700 บาท) รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับผู่ส่งผลงานประกวดที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เยน (ประมาณ 15,870 บาท) รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เยน (ประมาณ 15,870 บาท) และรางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล จะได้รับของรางวัลจากเอปสัน

รางวัลระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกผลงานจากประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 สิงค์โปร์ดอลล่าร์ (ประมาณ 124,700 บาท) และไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่น พร้อมพรินเตอร์เอปสันรุ่น R1900 รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 2,000 สิงค์โปร์ดอลล่าร์ (ประมาณ 49,880 บาท) และไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่น พร้อมพรินเตอร์เอปสันรุ่น R1390 รางวัล Judges Award จะได้รับเงินรางวัล 1,000 สิงค์โปร์ดอลล่าร์ (ประมาณ 24,940 บาท) และไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่น พร้อมพรินเตอร์เอปสันรุ่น R1390 และรางวัลคันทรี่ อวอร์ด จะได้รับพรินเตอร์เอปสันรุ่น PM270

รางวัลไทย อิมเพรสชั่น อวอร์ด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทและพรินเตอร์เอปสันรุ่น PM270 รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและพรินเตอร์เอปสันรุ่น PM210 รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทและพรินเตอร์เอปสันรุ่น PM210 และรางวัลชมเชย ซึ่งมีจำนวน 3 รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นพรินเตอร์เอปสันรุ่น TX200

เอปสันจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.epson.com ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และแจ้งทางไปรษณีย์ พิธีมอบรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และผลงานผู้ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงในโตเกียวระหว่างวันที่ 18-27 ธันวาคม 2551 ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศในประเภทหลักจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในแคตตาล็อคของเอปสันอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.epson.co.th และต้องแนบใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดซึ่งจัดทำเป็นสำเนาภาพ 2 ชุดและซีดีที่บรรจุภาพที่ส่งเข้าประกวด 1 แผ่น ใส่ซองให้เรียบร้อย จัดส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 วงเล็บมุมซองว่า “Epson Color Imaging Contest 2008” ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 โดยถือตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอปสันฮ็อตไลน์ที่ โทรศัพท์ 0-2685-9899

* 100 เยน = 31.74 บาท
1 สิงค์โปร์ดอลล่าห์ = 24.94 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2551

เกี่ยวกับเอปสัน ประเทศไทย
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกทางธุรกิจที่มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคนี้ โดยทางบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอปสันในภูมิภาคนี้กับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น คือ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและการบริการที่ดีที่สุดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ จากความสำเร็จวันนั้นจนถึงวันนี้ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของเอปสันในภูมิภาคนี้ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ เอปสันทั่วโลก

เกี่ยวกับเอปสัน
เอปสัน คือผู้นำในด้านนวัตกรรมภาพดิจิตอลระดับโลก รวมถึงพรินเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ และจอแอลซีดี ด้วยวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์และคิดค้น เอปสันมุ่งมั่นสร้างสรรค์เหนือจินตนาการ จนได้รับการคาดหวังจากผู้บริโภคทั่วโลกว่ามีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหนือกว่า ทั้งการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย รวมถึงการประหยัดพลังงาน เอปสันมีเครือข่ายด้วยจำนวนพนักงาน 88,925 คน ใน 109 บริษัททั่วโลก และทั้งหมดร่วมผสานความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ ภายใต้การนำโดย ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชัน ซึ่งยอดจำหน่ายทั่วโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านบาท (1,347 พันล้านเยน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter