เดลล์ เดินเกมส์รุกมัดใจกลุ่มวัยรุ่น จัดประกวด MADD AWARDS 2009 by DELL


by admin
21-11-2008 00:00:00

นายกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูมเมอร์ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา เดลล์ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคม หรือ CSR ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และบริการระดับโลก ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งที่ดีแก่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ นอกจากความสำเร็จทางธุรกิจที่เกิดจากการมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพและแนวคิดแบบ “สั่งประกอบได้” เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายอย่างตรงจุด รวมทั้งสะท้อนบุคลิกความเป็นตัวของตัวเองอันนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด

“กว่า 10 ปีที่ เดลล์ ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจด้านไอทีของเมืองไทย ซึ่งแต่เดิมเราเน้นการทำตลาดในส่วนองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งเราได้รับการยกย่องและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้ามาโดยตลอด และเมื่อเราแข็งแกร่งในตลาดดังกล่าวแล้ว ณ วันนี้ จึงพร้อมที่จะนำเสนอศักยภาพของสินค้าและบริการไปยังกลุ่มคอนซูมเมอร์มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้มีการรุกตลาดครั้งใหญ่ด้วยการปรับโฉม เดลล์ เพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของลูกค้า และเปิดอิสระทางความคิดในการเป็นเจ้าของ เดลล์ ได้ในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร โดยมุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนทำงานช่วงแรกเริ่มเป็นหลัก นี่เองคือที่มาว่า ทำไมเราถึงเลือกที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่เป็นเวทีในการแสดงความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด ในแบบของตัวเอง ของ MADD AWARDS 2009 by DELL ที่พัฒนาโดยภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกับเดลล์ที่ต้องการตอบสนองความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เหมือนกับสโลแกนของ เดลล์ ที่ว่า “DELL Yours is here เดลล์ของคุณ ตัวตนของคุณ” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูมเมอร์ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ในส่วนของผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ MADD AWARDS 2009 by DELL ของ เดลล์ ในครั้งนี้ นายกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “เดลล์ จำแนก ผลที่จะได้รับจากการสนันสนุนการประกวด MADD AWARDS 2009 by DELL เป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ เดลล์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหมู่นักเรียนและนักศึกษาได้กว้างขึ้น เพราะเรามองว่าการที่เดลล์เข้ามาสนับสนุน

การประกวดนี้เป็นการสร้างมิตรภาพในระยะยาว พร้อมกับสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า บริการ และ เทคโนโลยีของ เดลล์ โดยเฉพาะบริการ Build to Order หรือ การออกแบบโน้ตบุ๊คในแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นเอกสิทธิ์ของ เดลล์ ที่เพิ่งจะเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนที่สอง คือ ประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการที่เดลล์เข้ามาสนับสนุนการประกวด MADD AWARDS 2009 by DELL ทำให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพราะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ส่วนที่สาม คือ เดลล์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำงานจริงกับมืออาชีพ เราเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติจริง เรียกได้ว่าได้ทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างแท้จริง โดย เดลล์ จะขยายผลจากโครงการ MADD AWARDS 2009 by DELL ในครั้งนี้เพื่อไปให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ที่มีการจัดขึ้นโดยกลุ่มนักเรียน หรือ นักศึกษา อย่างต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้ เดลล์ ได้วางแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี และมียอดขายอันดับ 1 ในอเมริกา จะเป็นเฟืองจักรสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง นักเรียน นักศึกษา ด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ด้วยข้อได้เปรียบที่ เดลล์ มี จากการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงสู่ลูกค้า ทำให้ เดลล์ ได้รู้และเข้าใจถึงผู้บริโภคแต่ละคน ดังจะเห็นได้จากจุดเด่นที่ทางเดลล์มีคือ ผู้บริโภคสามารถเลือกส่วนประกอบต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ตรงตามไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับเฉพาะตัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ เดลล์

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ MADD AWARD 2009 by DELL ในครั้งนี้ว่า “ในปีนี้เราแบ่งการประกวด MADD AWARDS 2009 by DELL ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่ผ่านมาเราได้รับความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และขยายสู่วงกว้าง ทั่วประเทศ จนเป็นที่กล่าวขานในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เห็นการประกวด MADD AWARDS คือเวทีสำคัญในการปลดปล่อยอิสรภาพทางความคิดในสไตล์ตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด การสร้างสรรค์โครงการ MADD AWARDS ถือเป็นการสร้างเสริมทักษะให้แก่เยาวชนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้เป็นอย่างดี การทำงานจะทำให้เยาวชนได้ผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย เพราะกว่าที่จะได้เห็นผลงานต่างๆ ที่เห็นเบื้องหน้าในแต่ละครั้งนั้น จะต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดหรือการผลิตในเบื้องหลังอีกมากมาย การจัดการเรียนการสอนที่ผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างการทำโครงการประกวด MADD AWARDS เป็นการทำให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานจริง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้ง่ายและชัดเจนขึ้น เพราะผู้เรียนจะเห็นถึงกระบวนการทำงานจริงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย โดยทางคณะต้องขอขอบคุณ เดลล์ ไว้ ณ โอกาสนี้ และจากความพร้อมในการสนับสนุนอย่าง เต็มกำลังดังกล่าว เชื่อว่าในปีนี้ จะมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่ต่ำกว่า 700 ทีม”

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจากการประกวด MADD AWARDS 2009 by DELL จะได้รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล และวุฒิบัตร โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ วุฒิบัตร และในระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและวุฒิบัตร และความภาคภูมิใจ ซึ่งได้ผ่านเวทีการประกวดอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ MADD AWARDS 2009 by DELL ได้ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้ ถึง 19 มกราคม 2552 โดยทางคณะผู้จัดการประกวด ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์เดินสายโรดโชว์ใน 5 มหาวิทยาลัย และ 14 โรงเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขในการประกวด หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter