เปิดตัวเครือข่ายทำดีเพื่อพ่อออนไลน์ แนะคนไทยสามารถ “ให้”....ผ่านอินเตอร์เน็ต


by admin
28-11-2008 00:00:00

คณะทำงานโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” เปิดตัวเว็บไซต์ “ทำดีเพื่อพ่อ” www.dogood.or.th ช่องทางใหม่ให้คนไทยได้ทำดีเพื่อพ่อ พร้อมดึงองค์กรสารสนเทศสร้างเครือข่ายแห่ง ‘การให้’ ออนไลน์ รวมพลังแนะนำช่องทางทำดีให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า ๑๓.๔ ล้านคนทั่วประเทศ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้แทนคณะกรรมการโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” กล่าวว่า ทางโครงการฯ ได้รณรงค์ให้คนไทยได้ร่วมกันทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำให้คนไทยทำดีผ่านการ “ให้” ในมิติต่างๆ ทั้ง ๑๐ มิติ ได้แก่ การให้อภัย ให้โอกาส ให้รอยยิ้ม ให้เวลา ให้ความรู้สึกดีๆ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความใกล้ชิด ให้ความจริงใจ ให้ความซื่อสัตย์ และให้ความรัก ทางคณะทำงานโครงการฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.dogood.or.th เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ให้ประชาชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ

เว็บไซต์ www.dogood.or.th ประกอบด้วยรายละเอียดและที่มาของโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” ข่าวกิจกรรมในโครงการฯ ภาพกิจกรรมต่างๆ และที่เป็นจุดเด่น ได้แก่การส่งข้อความแห่งการ “ให้” ส่งถึงบุคคลใดๆ ที่ผู้เขียนไม่สามารถหาช่องทางติดต่อได้ เพียงพิมพ์ชื่อผู้รับ จังหวัด และข้อความลงไป ข้อความจะถูกโพสต์ในเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนคนไทยทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้เพียงพิมพ์ชื่อของตนเองลงไป เพื่อค้นหาข้อความที่มีผู้ส่งถึงตนเองได้

ทั้งนี้ เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยผู้ใช้อินเตอร์เนตสามารถพิมพ์ภาษาไทยคำว่า ‘ทำดีเพื่อพ่อ’ บนอินเตอร์เนตแอดเดรสบาร์ (Internet Address Bar) ได้โดยตรง ไม่ต้องพิมพ์ www และภาษาอังกฤษ ก็จะสามารถเข้าลิ้งค์เข้าสู่เว็บทำดีเพื่อพ่อ หรือ www.dogood.or.th ได้ทันที ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัท ภาสา อินเตอร์เมชั่น จำกัด ผู้ให้บริการชื่อไทยบนอินเทอร์เน็ตแอดเดรสบาร์ “นามไทย” ผู้สนับสนุนโครงการฯ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาหรือชื่อตนเองเป็นภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตแอดเดรสบาร์ ระบบจะค้นหาและลิ้งค์มาที่ข้อความที่มีผู้ส่งให้ทันที

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่าย “การให้” ออนไลน์ ประกอบด้วย สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด “SRAN” สนุกดอทคอม และกระปุกดอทคอม ในการร่วมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต สมาชิก และเครือข่ายของบริษัทฯ และสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.dogood.or.th ได้จากลิงค์ ในเว็บไซต์ของเครือข่าย

“การให้” ออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ เพื่อแสดงพลังสามัคคีขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทำดีเพื่อพ่อ ยังสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ SRAN Anti Virus ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ ด้วยเมนูหลักภาษาไทย และแจ้งเตือนพร้อมออกรายงานผลได้ฟรี

“โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” และองค์กรผู้สนับสนุนทุกองค์กร ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตร่วมสร้างชุมชนแห่งการให้ออนไลน์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยเฉพาะการส่งข้อความถึงบุคคลที่เราต้องการให้อภัย ให้ความเมตตา ให้ความรัก อาจจะเป็นบุคคลที่เราไม่ได้พูดคุยติดต่อกันมาเป็นเวลานาน หรือเป็นบุคคลที่เราเก็บความไม่พอใจเอาไว้ เพื่อเป็นการให้อภัยทาน เป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง นอกจากนี้ เว็บไซต์ทำดีเพื่อพ่อ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้สะท้อนความหมายของ ‘การให้’ ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองและคนรอบข้างได้ โดยชิงโล่รางวัลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานโครงการทำดีเพื่อพ่อ’ นายดนัยกล่าวสรุป

โครงการ“ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้ รักกัน” ดำเนินการโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิหัวใจอาสา ศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคีต่างๆ ภายใต้แนวคิดรวมพลังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดจิตสำนึกในการ “ให้” ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการส่งไปรษณียบัตรให้แก่กันทั่วประเทศ แล้วส่งมาที่ตู้ปณ. ๘๑ โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ป.ณ.รองเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ เพื่อความสมานฉันท์และแสดงความรักต่อกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการฯ ให้นิยาม “การให้” ใน ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑.ให้อภัย ๒.ให้โอกาส ๓.ให้รอยยิ้ม ๔.ให้เวลา ๕.ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ๖.ให้ความช่วยเหลือ ๗.ให้ความใกล้ชิด ๘.ให้ความจริงใจ ๙.ให้ความซื่อสัตย์ และ ๑๐.ให้ความรัก

โครงการ“ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้ รักกัน” ได้กำหนดจัดงานมหกรรมแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อรวบรวมของขวัญแห่งความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดแสดงผลงานประติมากรรม “การให้” จากศิลปินชั้นนำ พร้อมทั้งกิจกรรมความดีในรูปแบบ “การให้” โดยบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ของภาคีภาครัฐและเอกชน ในวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ลานพาร์คพารากอน และบริเวณแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สนใจติดต่อ สำนักงานโครงการทำดีเพื่อพ่อ โทร.02 610 2376 หรือ www.dogood.or.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter