ซีดีจี สนับสนุน Comcamp มจธ. ครั้งที่ 21

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการ ICT แบบครบวงจร โดยคุณนาถ ลิ่วเจริญ ( ที่ 2 : จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณสุภาวดี พันธุมวนิช ( ที่ 3 : จากซ้าย ) กรรมการบริหาร ให้เกียรติมอบทุนสนับสนุน “ โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มจธ. ครั้งที่ 21 ” ให้กับนายชนชาญ เอราวัณ (ที่ 3 : จากขวา) ประธานโครงการฯ ซึ่งโครงการฯนี้ จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างถูกวิธี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยได้ทำพิธีมอบ ณ ชั้น 20 อาคารซีดีจีเฮ้าส์