ทูตสิ่งแวดล้อม “อีเบย์ กรีนทีม” ปลูกสำนึกฉลาดช้อปเพื่อโลกสีเขียว


27-03-2009 00:00:00

อีเบย์ ตลาดออนไลน์ชั้นนำของโลก ตอกย้ำปณิธานเพื่อโลกสีเขียวกับ “อีเบย์ กรีนทีม” แนะวิธีจับจ่ายใช้สอยอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนนักช้อปหัวใจสีเขียวเรียนรู้เคล็ดลับในการเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มราคาพร้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทูตสิ่งแวดล้อม “อีเบย์ กรีนทีม” อันเกิดจากความริเริ่มของพนักงานอีเบย์ ได้ที่เว็บไซต์ www.eBay.com/greenteam

มร. จอห์น โดนาโฮ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีเบย์ อิงค์ กล่าวว่า “สมาชิกผู้ซื้อ-ผู้ขายในอีเบย์จำนวนมากกว่า 86 ล้านคนทั่วโลก ต่างสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้ว สินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกมากที่สุดนั้นคือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว โดยที่อีเบย์ได้สร้างตลาดระดับโลกขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายและขยายตลาดสินค้ามือสอง สินค้าที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ และสินค้าพื้นเมืองที่เป็นของหายาก ซึ่งล้วนเป็นสินค้ารักษ์โลก ทั้งนี้ ตลาดออนไลน์ของอีเบย์มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ากว่า 2 พันเหรียญสหรัฐต่อวินาที (ประมาณ 72,200 บาท) และมีการซื้อขายสินค้ารักษ์โลกเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง อีเบย์ กรีนทีม อันเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของพนักงานอีเบย์และสมาชิกชุมชนออนไลน์ของอีเบย์ จะเดินหน้าส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยด้วยความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ชุมชนออนไลน์ของอีเบย์ได้มีส่วนในการช่วยลดปริมาณขยะของโลก ควบคู่กับการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และการลดความต้องการวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าใหม่ คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ (ประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท) นอกจากนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การซื้อขายกระเป๋าถือสำหรับสตรีที่ทำด้วยหนังบนตลาดออนไลน์ของอีเบย์ สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 94,000 ตัน และในปี พ.ศ. 2550 จากการศึกษาวิจัยของบริษัท คูลเลอร์(Cooler) ด้วยความสนับสนุนจากอีเบย์ พบว่า การซื้อขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค บนอีเบย์ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 69,000 ตัน โดยหลีกเลี่ยงการสร้างก๊าซเรือนกระจกในระหว่างการผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเครื่องใหม่ได้ถึงกึ่งหนึ่ง

“อีเบย์ กรีนทีม” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ด้วยความริเริ่มของพนักงานอีเบย์กลุ่มเล็กๆ ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน “อีเบย์ กรีนทีม” มีสมาชิกมากกว่า 1,000 คน ใน 18 ประเทศ ร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อโลกเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่อีเบย์กำลังวางแผนขยายพื้นที่สำนักงาน “อีเบย์ กรีนทีม” ได้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอาคารสำนักงานสีเขียวตามมาตรฐานระดับทองของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design Gold Standards) ขึ้นเป็นอาคารแรกในเมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง และด้วยเจตนารมณ์ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการใช้พลังงานทางเลือก การสร้างอาคารสำนักงานสีเขียว และความมุ่งมั่นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผนวกกับแรงบันดาลใจจาก “อีเบย์ กรีนทีม” ส่งผลให้อีเบย์เป็นองค์กรปราศจากคาร์บอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

เกี่ยวกับอีเบย์
อีเบย์ อิงค์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 และเชื่อมโยงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกด้วยแพลทฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตที่สร้างขึ้นสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการระบบการชำระเงินและการสื่อสารออนไลน์ เพื่อสานต่อพันธกิจในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม อีเบย์ อิงค์ ได้จัดตั้ง อีเบย์ โกลบอล ซิติเซนชิพ (eBay Global Citizenship) ขึ้นโดยรวมถึงโครงการ ทูตสิ่งแวดล้อม “อีเบย์กรีนทีม” (eBay Green Team) มูลนิธิอีเบย์ (The eBay Foundation) ตลอดจนองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ อันได้แก่ กองทุนบริจาคเพื่อสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์ด้วยการซื้อขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ของอีเบย์ “อีเบย์ กีฟวิ่ง เวิร์คส์” (eBay Giving Works) บริษัทการลงทุนที่ให้กู้ยืมแก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ความยากจนโดยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตนเอง “ไมโครเพลส” (MicroPlace) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ WorldofGood.com