ส่งมอบผลงาน โครงการ “INSEE Awards”


by admin
31-03-2009 00:00:00

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา จัดโครงการ “INSEE Awards” โดยก่อสร้างผลงาน เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีกำหนดส่งมอบผลงาน “ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย”บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. และวันที่ 9 เมษายน “อาคารอาบน้ำแร่ธรรมชาติบ้านโป่งสามัคคี” วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter