อ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป เปิดตัวรายงาน “The Report: Thailand 2009”


by admin
09-07-2009 00:00:00

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัว “The Report: Thailand 2009” รายงานเศรษฐกิจไทยเพื่อการลงทุนฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรก ซึ่งจัดทำโดยอ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group หรือ โอบีจี) บริษัทที่ทำรายงานการวิจัยและที่ปรึกษาระดับโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในการจัดทำรายงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

The Report: Thailand 2009 เป็นรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยฉบับแรกของโอบีจีที่ได้ รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติ โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายอุตสาหกรรม พร้อมบทสัมภาษณ์ในหลากหลายแง่มุมจากนักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ และนักธุรกิจชั้นแนวหน้า รวมถึงบุคคลสำคัญท่านอื่นๆ ได้แก่ มร. ทาโร่ อาโสะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น, นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตเลขาธิการองค์กรการค้าโลก (WTO) นอกจากนี้ ยังมีทัศนะของบุคคลสำคัญระดับโลกอย่าง มร. จอร์จ ดับเบิลยู บุช อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย

รายงาน The Report: Thailand 2009 เป็นผลผลิตจากการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นกว่า 6 เดือน โดยทีมนักวิจัยจากโอบีจีในการประเมินแนวโน้มและแผนพัฒนาในทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ พลังงาน อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว ขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในรายงานยังได้นำเสนอบทวิเคราะห์สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลไทยเสนอให้กับนักลงทุนเพื่อกระตุ้น การลงทุนจากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุน รวมถึงยังได้ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของภาคอุตสาหกรรมไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการในหลากหลายภาคธุรกิจที่สำคัญ

รายงาน The Report: Thailand 2009 ถูกจัดทำขึ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ พิมพ์เป็นรูปเล่มและแบบออนไลน์ ส่วนที่เป็นรูปเล่มจำนวน 77,000 ฉบับ จะนำไปเผยแพร่ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ รายงาน The Report: Thailand 2009 ฉบับนี้นับเป็นรายงานเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของไทยที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมา

สามารถซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.oxfordbusinessgroup.com ราคา 130 ปอนด์

จากภาพ : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือ “The Report: Thailand 2009” รายงานเศรษฐกิจไทยเพื่อการลงทุนฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกจาก มร.ไมเคิล เบนสัน-คอลปิ ประธานกรรมการบริหารของ อ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (โอบีจี)

บุคคลในภาพ (จากซ้าย): ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ), นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, มร. ไมเคิล เบนสัน-คอลปิ ประธานกรรมการบริหารของอ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (โอบีจี), มร.แอนดรู แจฟฟรี หัวหน้ากองบรรณาธิการของโอบีจี และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดตัวรายงาน “The Report: Thailand 2009” อย่างเป็นทางการ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter