สัมมนา “ล้วงตับจับกระแสแนวโน้มอีคอมเมิร์ซ (Thailand e-Commerce Trend 2009)”

ในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association), บริษัทตลาดดอทคอม, บริษัทกูเกิล ตะวันออกเฉียงใต้, และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ เข้าร่วมให้ความรู้ เสนอแนะเคล็ดลับ และเทคนิคในการทำอีคอมเมิร์ซที่ใช้ได้ผลจริง

สำหรับหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย ทิศทาง แนวโน้มกระแสของการทำอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย และในต่างประเทศโดยในส่วนของประเทศไทยนั้น เป็นการเสวนาให้ความรู้ของคุณ วรวุฒิ อุ่นใจ อุปนายกจากสมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดดอทคอม จำกัด และคุณพรทิพย์ กองชุนผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ประเทศไทยกูเกิล ตะวันออกเฉียงใต้ โดยในการเสวนานี้นั้นได้กล่าวถึง ความก้าวหน้าของอีคอมเมิร์ซของนานาชาติ ส่วนของทวีปเอเชีย และ ของประเทศไทย โดยมีตัวเลขสถิติที่ได้เก็บรวบรวมจากความเป็นจริง ซึ่งมีการกล่าวถึงทิศทางของความเป็นไปได้ของการทำอีคอมเมิร์ซของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในไทย เพื่อจับกระแสและปรับตัวให้สู้กับผู้แข่งขันในนานาประเทศ

ในการนี้ คุณวรวุฒิ และ คุณภาวุธได้นำเสนอทิศทางการทำอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย สถิติของธุรกรรมด้านอีคอมเมิร์ซของประเทศ และเสนอแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นคุณพรทิพย์ กองชุน ยังได้นำเสนอแนวโน้มของการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆ และธุรกรรมด้านอีคอมเมิร์ซโดยเป็นการมองจากภาพรวมภายนอกเข้ามาสู่การทำอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย

นอกจากนี้ภายในงานได้ทำพิธีมอบรางวัล TARAD Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในหมวดรางวัลต่างๆ ได้แก่ Most Visitors Award, TARADpay Award, TARADquickweb Award, New Popular Website, และ The Best Shop

ทางบริษัทตลาด ดอทคอม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้วงการอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า และ เป็นผู้นำในวงการอีคอมเมิร์ซโลก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยต่อไป