ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวฯ สร้างสื่อมวลชนรุ่นเยาว์ “นักข่าวพิราบน้อย” ประจำปี 2552

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (ยืนกลางแถวหลัง) ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีฝึกปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชน รุ่นเยาว์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่12 ประจำปี 2552 โดยมี นายวันชัย วงศ์มีชัย (ยืนแถวหลังที่ 8 จากซ้าย) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ และการปฏิรูปสื่อ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนำคณะนิสิต นักศึกษาจากภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมฝึกฝนทักษะ เรียนรู้จรรยาบรรณสื่อ และเข้าถึงความเป็นบุคลากรคนข่าวแบบมืออาชีพผ่านประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ. ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้