สรุปความเคลื่อนไหวข่าว PR News ประจำเดือนธันวาคม (1-31 ธันวาคม 2552)

มีจำนวนข่าว PR NEWS เข้ามาทั้งหมด 264 ข่าว
PR NEWS จากเอเจนซี่ 142 ข่าวจากทั้งหมด 35 บริษัท
PR NEWS จากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 122 ข่าว จากทั้งหมด 51 หน่วยงาน